Requiem za časopis, opožděná recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 14. 04. 1998Tato recenze je skutečně velmi opožděná, protože je věnována časopisu, který vycházel jednou za dva měsíce v letech 1989 až 1990 a už svým názvem "Zpravodaj ZO Svazarmu 4009/942 Praha 9" (Později Zpravodaj Klubu vojenské historie...) dnes působí značně anachronicky. Prvně jsem se o něm dozvěděl na stránkách Střelecké revue, kde jeho titulní list s vyobrazení lancknechta, jenž se pak opakoval u všech čísel, upozorňoval na nulté vydání nového periodika. Bohužel časopis nebyl volně distribuován sítí PNS, takže byl plně odkázán na předplatitele, což zřejmě později přispělo k jeho finančním problémům a nakonec i k zániku.

Po obdržení prvního čísla jsem zjistil, že Zpravodaj má za sebou již XIX ročníků, z čehož usuzuji, že do té doby měl pouze interní charakter. Přes jeho poněkud odpudivý název, jenž pocházel z časů, kdy se pod Svazarmem skrývaly různé skupiny střelců z historických zbraní a amatérských historiků, jsem byl mile překvapen obsahem. Zhruba na třiceti stránkách zde byl profil klasika vojenské historiografie Eduarda Wagnera, jeho článek o románském meči z depozitáře Vojenského historického ústavu, 2.díl instruktážního článku z pera šermíře Petra Kozy a několika pérovkami ilustrovaný příspěvek Karla Tomana o uniformách pruské armády v 18. století. Kromě toho výtisk obsahoval stránky věnované akcím historického šermu a střelcům z perkusních zbraní.

V podobném duchu byla laděna i další čísla. Ke Kozově šermířské škole přibyly další články o ovládání a výrobě chladných zbraní, seriál o starých vojenských hudbách, uniformistice a monografické příspěvky o výzbroji od dob Vikingů až po 19.století. Nescházeli ani recenze a tehdy aktuální informace o akcích střelců a šermířů. Asi nejvýznamnějším počinem ale asi bylo otištění poměrně rozsáhlého článku Zrnka husitského válečnictví z pozůstalosti již zmíněného Eduarda Wagnera. Kvalitní text věnovaný zejména technické stránce válečného umění ve středověku byl vyčerpávajícím způsobem doplněn o černobílé ilustrace.

Poslední dvě čísla (5. a 6.) vyšla v roce 1990 společně už pod názvem Zpravodaj Klubu vojenské historie, Sportovně střelecký svaz, Praha. Pak časopis evidentně z finančních důvodů zanikl. Po celou dobu měl vyrovnanou a velmi slušnou úroveň, takže čísla, která mám, nyní střežím jako oko v hlavě a rád se k nim ještě po letech vracím. Bohužel, chybí mi zejména nulté exempláře (mám takový pocit, že jich bylo několik) a také čísla 1989/4, 1990/3. Možná se mezi čtenáři najde, s kým bych kopie mohl vyměnit. Stálo by možná za úvahu některé zvláště zajímavé stati zpřístupnit na Internetu