Arms and Armor, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 01. 01. 1998Už samotný název, knihy Arms and Armor z newyorského nakladatelství Dover Publications říká, o čem že bude řeč. Carol B. Grafton nabil 120 stránek brožury 750 ilustracemi, které zachycují vývoj zbroje a zbraní od antického Řecka až po 17.století., přičemž neopomněl ani z evropského pohledu okrajovou tématiku Indie a Persie. (ukázka)

Starověcí Egypťané, Asyřané, Řekové a Římani jsou pro Graftona jen odrazovým můstkem k evropskému středověku. Od ranného období autor plynule přechází do 13. století a největší důraz pak klade na 14. - 16. století. Svoji práci končí nástupem palných zbraní.

Výběr zobrazených exemplářů je vyrovnaný. Jen místy je patrné , že Grafton má slabost pro určitý typ zbraně, např. pro široké italské dýky. Naopak příznivce doutnákových pušek, koňské turnajové zbroje či úderných zbraní zde najde jen pár exemplářů. O lucích raději vůbec nemluvě. Nerovnováha je však jen velmi mírná a je třeba ocenit, že pozornosti se dostalo i detailům, jakými jsou třeba závěsníky mečů a kordů, což bývá téma často opomíjené. Vyobrazení jsou velmi názorná. Volba černobílých kreseb s jasnou konturou se pro daný účel ukázala jako velmi šťastná.

Co bych ale publikaci vytkl, jsou nedostatečné popisky. Souhrnné nadpisy s uvedením zemí a století, kdy byly používány, je skutečně jen velmi nedostačující. Člověk trochu zběhlý v této oblasti většinu zbraní sice hravě určí, ale u exemplářů z Orientu již nastává někdy problém. U honosných zbraní by také nebylo na škodu uvést, komu patřily, případně kde se nacházejí.

I když publikace byla vydána již v roce 1995 je stále v České republice několik exemplářů k dispozici v nakladatelství Slovart. Cena 550 korun, za něž se prodává, není nikterak závratná, pokud se podíváme na částky, za které je možné pořídit obdobné zahraniční publikace. Přes uvedený nedostatek se rozhodně taková investice zájemcům vyplatí. Pokud se k takovému kroku ale skutečně odhodlá vystavuje se nebezpečí, že to nebude poslední kniha, kterou si od Dover Publications pořídí, protože publikace Arms and Armor nabízí další "bratříčky" z edice bohatě ilustrovaných knih.