Hrady templářského řádu u nás,

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Vydáno dne: 13. 11. 1998Na Moravě můžeme nalézt hned dva hrady, které nesou název Templštejn. Pouze však hrad v okrese Znojmo byl skutečně založen řádem templářů. Jejich dalšími hrady na Moravě byl Freundsberg, zvaný též Klenov, v okrese Vsetín a tvrz Čejkovice (okres Hodonín).

TEMPLŠTEJN

Nedaleko Moravského Krumlova se nachází malebná zřícenina hradu založeného před rokem 1298, kdy poprvé doložen. Komenda řádu vznikla v nedalekých Jamolicích v roce 1279, takže hrad vznikl krátce potom. Samotný hrad nebyl příliš velký a patřil k tzv. hradům s plášťovou zdí, věž zde nebyla. Tyto zdi byly až přes dva metry široké a uzavírali hrad ve čtvercovém půdorysu. Rovněž téměř 12 metrů vysoká hradba pochází z doby řádu. Později byl hrad dále rozšiřován, takže dnes má poměrně značnou rozlohu, templářům však patřil jen do roku 1312, který byl pro ně na Moravě posledním. Při dnešní návštěvě zde narazíte na podivné stavební práce v okolí hradu, pokácené stromy a vykopanou zem


Zbytky hradebních zdí

Nedokončená jižní štítová zeď (síla 5 metrů, výška 10 metrů, délka 50 metrů) z 2. poloviny XV. století

Zbytky paláce z pozdější doby

Celkový pohled na vnitřní hrad (vnější hradby jsou mimo záběr)

FREUNDSBERG

Nepatrné zbytky hradu leží na skalnatém masívu zvaném Klenov nebo Zamčisko ve výšce 678 metrů nad mořem nad jižním břehem nádrže Bystřička. Písemné zprávy chybějí, pravděpodobně Klenov je totožný s Freundsbergem, který je poprvé doložen v roce 1308 jako majetek templářů. Hrad byl částečně vybudován ve skále.

ČEJKOVICE

Již v roce 1248 (tedy 16 let po vzniku první pražské komendy řádu) postavili templáři tvrz, jejímž jádrem byla hranolová věž, z níž jsou dosud zachovány zbytky v areálu dnešního stejnojmenného zámku. Tvrz měla okrouhlý půdorys a opevnění obstarávala gotická hradba, k níž patrně přiléhaly dřevěné budovy. Zánikem řádu v roce 1312 připadla tvrz králi Janovi Lucemburskému. Stavba velmi utrpěla za husitských válek.