Kostýmy z Paříže, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 02. 02. 2001

Jak jsme slíbili, vracíme se k obrazovým publikacím z pařížského nakladatelství L´Aventurine, které se teď objevily v Praze. Patří mezi ně i kniha Costumes Ancient od Cesara Veccelia Costumes anciens vydaná v roce 1999.

Jak jsme slíbili, vracíme se k obrazovým publikacím z pařížského nakladatelství L´Aventurine, které se teď objevily v Praze. Patří mezi ně i kniha Costumes Ancient od Cesara Veccelia Costumes anciens vydaná v roce 1999. Jakkoliv by se mohlo zdát, že po vydání dílů Středověk, Renesance, Baroko a rokoko od Ludmily Kybalové v řadě Lidových novin Dějiny odívání už toto téma není aktuální, inspirace není nikdy dost.

Kniha se sto padesáti reprodukcemi rytin je pouze výběrem z podstatně většího díla, které původně obsahovalo kolem 600 historických kostýmů a vzniklo zřejmě v 19. století, kdy byla tato tématika velmi oblíbená. Proto je nutno k obsahu přistupovat velmi obezřetně. Před více než sto lety mohla být kniha velmi užitečná při šití kostýmů pro historické hry v duchu tehdejších romantických představ, dnes ale místy působí nedůvěryhodně. To platí zejména pro starší období a také orientální oděvy se řídily spíše fantazií než znalostmi. Renesanční a barokní kostýmy oproti tomu pusobí věrohodněji.

Kniha začíná starověkým Římem a končí zhruba 17. stoletím. K tomu je třeba připočíst prapodivné "barbary", kteří mají k historické realitě asi stejně daleko jako levitan do atlasu zvířat, a Turky. Patrná je jasná orientace na civilní oblečení, takže vojáci jsou spíše výjimkou. Poměr mezi mužským a ženským oděvem je vcelku vyrovnaný. Při listování je třeba postupovat s určitou obezřetností, protože autor výběru si s nějakým logickým řazením hlavu zřejmě moc nelámal.

Oproti jiným knihám podobného druhu, zde ke každé obrazové tabuli na konci naleznete alespoň krátký odstaveček textu. Pokud ovšem nevládnete francouzsky, musíte se stejně řídit instinktem. Jestliže jsou texty stejně "důkladné" jako řazení ilustrací, bude to možná lepší.

Publikace tedy není bez chyby a spadá spíše mezi průměr podobných dílek. Za 229 korun ale je poměrně přijatelná a zvláště pro pozdější období i použitelná. Na druhé straně podobné obrázky dnes už není velký problém najít i na internetu.