Černá kniha památek, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 09. 09. 2000Nakladatelství Libri našim čtenářům netřeba představovat. Asi každý má doma některou z dlouhé řady encyklopedií, které v posledních letech vydalo. Ta poslední od Jiřího Úlovce je ale svým způsobem výjimečná, protože pojedná o věcech neexistujících. Knihu Zaniklé hrady, zámky a tvrze lze považovat za černé svědomí všech, kdo v nedávné minulosti u nás měli na starost ochranu památek. Jsou v ní abecedně seřazeny stovky objektů, které z různých důvodů zmizely po roce 1945.

Je to smutné čtení a příběhy jsou si velmi často podobné. Budova vznikla jako venkovské šlechtické sídlo někdy v 16. až 18. století (někdy přestavbou staršího objektu), sloužila jako hospodářské centrum panství, v roce 1945 přešla pod státní správu a pak ji dostalo místní JZD, které ji nechalo zchátrat tak, že v 70. letech musela být zbořena. Nejedná se o architektonické klenoty, ale o stavby mající v regionálních dějinách určitě své místo a po staletí patřily ke koloritu místa. Podle mapek v příloze asi nejhůře postiženo bylo Chebsko, kde se to černými body jenom hemží.

Seznam ztrát určitě není úplný, a proto autor vyzývá čtenáře, aby mu ho pomohli doplnit. Patří totiž k dobré tradici nakladatelství Libri vydávat osvědčené tituly v aktualizované podobě. V tomto případě těch aktualizací asi bude zapotřebí víc. Je to zvláštní, ale i přes poměrně obsáhlý seznam budov zničených, jich stále dost chátrá navzdory a někdy i díky poměrně nedávné privatizaci. Zrovna nedávno jsem jednu kandidátku na zápis do dalšího vydání viděl nedaleko Bakova nad Jizerou.

Jednotlivá hesla většinou obsahují popis umístění, architektonickou dispozici, původní určení a historii objektu. Značná část textů je doprovázena náčrtky, reprodukcemi rytin nebo fotografiemi z dob, kdy stavby ještě stály. Jako zajímavý nápad se mi zdálo využití dobových pohlednic, které začaly být jako pramen doceňovány zcela nedávno. K přesné lokalizaci pak posloužily výřezy z katastrálních map, takže místa, kde budovy původně stály, lze přímo v reálu dohledat.

Ceny encyklopedií jsou u Libri celkem pevné, takže cena 250 Kč asi nikoho nepřekvapí. I když je to čtení skutečně neveselé, především pro zájemce o regionalistiku velmi užitečné. Sám jsem byl nedávno nad "poděděnými" fotografiemi Klatov překvapen, co v městě, jímž jsem nesčetněkrát procházel, všechno stálo.