Encyklopedie biskupů, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 09. 09. 2000Církevním dějinám je naše historiografie ještě mnohé dlužna. Přiznám se, že jména českých vysokých hodnostářů, která mi uvízla v paměti, by se na prstech dala spočítat a pravděpodobně nejsem takových je nás víc. Tuto mezeru nyní zaplnila kniha známého heraldika Milana M. Bubna Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství Logik.

Kniha na téměř čtyř set stranách v abecedním pořadí představuje kolem 200 biskupů a arcibiskupů od pražského Dětmara až po ostravsko-opavského Františka Václava Lobkowicze, kterého papež Jana Pavel II. jmenoval do úřadu teprve v roce 1996. Kde to bylo možné, jsou informace o církevních hodnostářích doplněny i kresbami jejich znaků od Zdirada J.K. Čecha, s jehož charakteristickými pracemi se setkal snad každý, kdo o heraldiku jen zavadil. U každého znaku je navíc blason od Pavla R. Pokorného.

Jednotlivým osobnostem je věnován prostor od půlstrany do tří stran. Tato disproporce je pochopitelná, protože faktografických údajů k těm pro rané období je poskrovnu a encyklopedické dílo nedává prostor ke spekulacím.

Kromě jmen, která nemohla scházet ani v učebnicích vydávaných před rokem 1989, se zde setkáváme i s takovými, která bychom v dosud existujících všeobecných encyklopedií jen těžko hledali. Sám autor v předmluvě uvádí, že životopisy řady biskupů zatím čekají na zpracování. Nebývalá je také aktuálnost knihy, protože zasahuje až do současnosti.

Číst encyklopedii se někomu může zdát poněkud nudné, ale v tomto případě to nemusí být tak docela pravda. Suchá data jsou v některých případech doplněna o zajímavosti, které se v publikacích podobného charakteru obvykle neuvádějí. Na životopisech je navíc vidět, jak hluboce byla katolická církev součástí českého politického života a nakolik nás spojovala s evropským kulturním prostředím. V této souvislosti mě napadá, že stejnou pozornost by si v budoucnosti zasloužili i duchovní představitelé českého protestantismu.

Jedinou její vadou, která by snad někoho odradit, je cena 445 korun při poměrně vysokém nákladu 10.000 kusů. Ale u knih takového rozsahu se dnes už nejedná o nic výjimečného a kvalita levná nebyla nikdy.