Armády Třicetileté války, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 11. 12. 2000Letos jakoby se u nás s knihami o Třicetileté válce roztrhl pytel. Ta poslední od Petra Klučiny se jmenuje „Třicetiletá válka – obraz doby 1618 – 1648" a vydalo ji nakladatelství Paseka. Autora, který pracuje v Historickém ústavu AČR, asi není třeba zvlášť představovat. Stačí připomenout, že se podílel například na knize Zbraň a zbroj v obraze doby nebo na prvním díle Vojenských dějin Československa. Většina u nás vydaných publikací s touto tématikou se zabývá chronologickým popisem událostí s přihlédnutím k výrazným osobnostem. Klučina se soustředil na charakteristiku jednotlivých druhů vojsk. Zvláštní kapitolku věnoval i dosud přehlíženým vojenským hudebníkům a pro vnitrozemce trochu neobvykle námořnictvu. Důraz klade na každodenní život řadového vojáka a jeho vztah k dalším vrstvám společnosti. Zobecňující text je bohatě proložen autentickými výpověďmi současníků. Jedno drancování vylíčené na několika řádcích obyčejným žoldnéřem, který se ho účastnil, vydá věrnější obraz doby než desítky stran statistik.

Mnoho obecných faktů si zběhlejší čtenář asi už poskládal z útržků v knihách vydaných dříve. Zde je ale najde pohromadě a určitě objeví i něco nového. Mě mimo jiné zaujaly údaje o logistickém zabezpečení armád a drobné historky z vojenského života, na které často nezbývá místo. Některé z nich si přímo říkaly o rekonstrukci v podání skupiny historického šermu. Vážnějším zájemců pak doporučuji kapitolku věnovanou použité literatuře a pramenům. Ta dokládá, že autor pracoval s opravdu širokou základnou dobových dokumentů.

Nebývá zcela běžné zabývat se zvlášť grafickou podobou knihy, kterou si většina zájemců asi koupí kvůli textům. V tomto případě je to ale nutné, protože zkušený výtvarník Pavel Štefan dal vědecky-populárnímu dílu další, vysoce estetický rozměr. Vycházel přitom výlučně z dobových rytin, z nichž drtivou většinu český čtenář uvidí zřejmě poprvé. Zajímavé je například citlivé vytažení snadno přehlédnutelných detailů z celku. Ilustrace jsou navíc velmi organicky vloženy do textu, kterému dodávají ještě větší stupeň názornosti. Budiž nakladateli poděkováno, že na prostoru pro výtvarníka nešetřil.

Kniha se objevuje na trhu v době, kdy začínáme přemýšlet o tom, co komu koupíme pod stromeček. Protože je i svým zpracováním skutečně reprezentativní, pod stromečkem ostudu neudělá. V „Ježíškovském rozpočtu" je ale zapotřebí si na ni vyčlenit 490 korun.