Historická revue, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 02. 02. 1999Hledat časopis s tématikou blízkou našim stránkám na pražském Hlavním nádraží by někoho napadlo jen těžko. Přesto právě zde je možná jediné místo v Praze, kde lze každý měsíc koupit slovenskou Historickou revue, která letos oslaví deset let své existence. Podle šéfredaktora doc. PhDr. Miroslava Daniše CSc. se redakci (složené zřejmě s vysokoškolských pracovníků) podařilo za tuto dobu vytvořit 4000 stránek článků se zaměřením na humanitní vědy a pro spolupráci získat 500 autorů, což je výkon jistě úctyhodný.

Obsahem i formou se časopis, jenž vychází s podporou slovenského ministerstva školství, podobá v Čechách existujícím Historickým obzorům. Čtenářům nabízí, jak již samotný název napovídá, zejména články z oblasti historie. Nechybí však ani příspěvky o filozofii, politologii a pedagogice. Určen je zřejmě zejména učitelům, kteří se nespokojí s výkladem “podle učebnice” a studentům středních škol se zájmem o historii. Tomu odpovídá výběr témat i jejich zpracování. Záběr je skutečně široký, takže si v každém čísle něco najde zájemce o nejstarší dějiny i o dvacáté století. Kromě okruhů zcela vážných pak nescházejí ani články odlehčující, které mohou příjemně oživit hodiny dějepisu. Příspěvky jsou zpracovány velmi srozumitelně a čtivě, takže jsou dostupné skutečně široké veřejnosti, aniž by ji příliš ochudily odborně. Co bych snad na tomto místě vytknul je, že na konci článků chybí literatura, z níž bylo čerpáno a která by případnému zájemci pomohla v dalším studiu.

Každé číslo časopisu má své vlajkové lodi v podobě několika rozsáhlejších článků. V letošní “jedničce” to byly statě o keltských hrobech na území dnešní Bratislavy, stručný životopis zajímavé osobnosti 11. století - Roberta Guiscarda, neznámá podrobnost z dějin dobývání Ameriky, příběh lékaře krále Zikmunda Lucemburského a příspěvek k rusko-turecké válce. Aby se ale nezdálo, že dějiny pro časopis končí někdy v minulém století, je nutné upozornit na stručný přehled konfliktu mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandy. Dále časopis doplňují stálé rubriky, jako jsou například recenze, kaleidoskop zajímavostí, slovníček, historický kalendář atd. Pro českého čtenáře budou zajímavé články věnované slovenským dějinám, které se sice v Čechách vyučovaly, ale v rozsahu více než stručném, a slovenský pohled na vlastní národ a jeho historii. Časopis má rozsah 36 stránek, jež kromě textů obsahují i černobílé fotografie. Jeho cena je stejná na Slovensku i v České republice – 29korun, při celoročním předplatném 260 korun. Na pražské Hlavní nádraží dochází pravidelně a bez viditelného zpoždění.