Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 17. 02. 1999Česká literatura věnovaná problematice rytířských řádů je zase bohatší o další titul. Je jím kniha Jaroslava Šedivého Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu z nakladatelství Volvox globator, která alespoň zaplnila další mezeru v této problematice, neboť dosud byl zájem obrácen zejména k maltézským rytířům. Pokud vám je jméno autora povědomé, pravděpodobně to bude tím, že byl v letech 1997 až 1998 ministrem zahraničních věcí a nyní je velvyslancem ve Švýcarsku. Zároveň se ale věnoval i vědecké práci v oblasti historie. Ani zde by vám jeho jméno nemělo být neznámé, neboť je mimo jiné autorem knihy Metternich kontra Napoleon, kterou však při prvním vydání svým jménem zaštítil historik Halada, neboť Šedivý nemohl z politických důvodů publikovat. Poslední Šedivého publikace se zabývá dějinami templářského řádu od jeho založení až po jeho neslavný pád za vlády francouzského krále Filipa IV. Sličného. Chronologická linie je však zatlačena poněkud do pozadí a převládá problémový přístup k tématu. Toho si je ale autor vědom a upozorňuje na to už v předmluvě: “Patrně bude snadné vytknout mi, že jsem něco vynechal, epizodu povýšil na významný fakt nebo například bankovní činnosti templářů věnoval neúměrný prostor, ale nepsal jsem ucelené vědecké dílo, spíše předkládám svůj subjektivní pohled na tento dramatický výsek středověkých dějin.“

Velký prostor, kromě řádové organizace, autor skutečně věnoval již zmíněnému bankovnictví templářů a podle mého soudu je to čtení přímo fascinující. Popsaný mechanismus finančních operací mě donutil opravit si názor na tuto sféru středověkého života, protože používané metody byly velmi moderní. Nesmíme také zapomenout, že právě nesmírné bohatství řádu byla jednou z příčin jeho pádu. Právě soudní proces s posledními templáři je pak další dominantou knihy a je to příběh opravdu strhující. Tím spíše, že autor se obeznámil s konkrétními dobovými dokumenty, včetně výpovědí předních rytířů a snažil se pochopit lidský rozměr závěrečné tragédie. Zajímavé je i jeho vysvětlení některých bodů obvinění, jakými bylo rouhačství a modloslužebnictví. Kniha vyšla v tomto roce, má 180 stránek a je k dostání za 169 korun.