CD-ROM: Hrady, zámky a tvrze v Čechách a na Moravě, Vydavatel: OMEGA software, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem

Autor: Znachy <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 01. 01. 1999  1. Základní informace: Tento titul vyšel v červnu 1999 a dle slov vydavatele obsahuje 522 hradů a zámků a 1100 fotografií a dobových vyobrazení. Tuto encyklopedii českých a moravských hradů si můžete objednat na CD-ROM přímo od vydavatele za zvýhodněnou cenu 475,- Kč včetně poštovného a balného.
  2. Základní menu Vám nabízí tyto odkazy:
  3. Vlastní hradní odkaz má poměrně pěknou grafickou úpravu (jak by také ne, když autoři použily motiv z jisté internetové stránky J J J J ) a přehledné členění. Jako příklad může posloužit např. tento scree

  4. U každého objektu je uvedena jeho přibližná lokalizace, zda se jedná o zaniklý hrad, zříceninu, nebo zachovalý hrad, zda k němu vede turistická značka, kontaktní popřípadě internetová adresa. Dále je zde uvedeno jakési hodnocení počtem hvězdiček, přičemž není nikde napsáno, o čem jednotlivé hvězdičky vypovídají či kolik je maximální počet hvězdiček, který může objekt obdržet. Pokud vyjdu z podobného značení v některých mapách, usuzuji, že čím více hvězdiček objekt získá, tím větší je jeho turistická atraktivita.

    Pod těmito údaji se nachází v lepším ? případě fotografie, jindy rytina popř. znak, který značí, že autorům se nepodařilo získat jakékoli vyobrazení konkrétního objektu. Pokud je pod obrázkem zobrazen klíč, po jeho zmáčknutí se objeví další obrazový materiál k danému objektu. Zajímavou nabídkou pro někoho může být možnost tisku.

    Textová část začíná převzatými citacemi z různých hradologických příruček a sborníků (např. fenomenální Sedláček, Průvodce po českých hradech, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku). U každého objektu je jakási charakteristika a stručný nástin historie objektu. Informace končí zpravidla nějakou zajímavostí a stručným popisem současného stavu.
  5. Negativa:
  6. Pozitiva:

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že jsem si vědom množství práce, která je s podobným projektem spojená, a proto bych byl nerad, aby tato recenze vyzněla jednoznačně v neprospěch tohoto titulu. Tento CDROM si jistě své uživatele najde, lze ho doporučit začínajícím zájemcům o hradní problematiku jako první seznámení s našimi hrady. Pokročilejším zájemcům doporučuji počkat si na další verzi této encyklopedie a doufat, že celková kvalita bude lepší než té předešlé.

Tuto recenzi posílám také autorům hodnocené encyklopedie, protože pokládám za korektní, aby měli možnost se k mým závěrům vyjádřit a pokud to bude možné, budou jejich stanoviska zde uveřejněna.