Seznam venkovských mistrů Mečového řádu v Livonsku, Series Magistrorum provincialium

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Kapitoly z historie, osobnosti , Zdroj: z Bratkowa Jaslaw: Grunvald, Poznaň-Praha 1910, Vydáno dne: 23. 02. 2000In: z Bratkowa Jaslaw: Grunvald, Poznaň-Praha 1910

1. Vinno
2. Volquinus
3. Herman Balk, zvolen 1238
4. Jindřich de Heinsburg, zvolen 1245
5. Dytrych de Groeningen, zvolen 1247
6. Ondřej de Stukland (Stowerland), zvolen 1250
7. Eberhard de Seine (hrabě Stein), zvolen 1256
8. Hanno de Sangershausen, zvolen 1258, později velmistr Řádu německých rytířů
9. Burchard de Hornhausen, zvolen 1261
10. Jiří de Eichstedt, volen 1264
11. Werner de Breithausen (Fritzhausen), zvolen 1267
12. Konrád de Wandern (Mandern), zvolen 1269
13. Otton de Rodenstein, zvolen 1272, zavražděn Litevci
14. Ondřej, zvolen 1274, zavražděn Litevci společně s 20 dalšími řádovými bratry
15. Walter de Nordek, zvolen 1275
16. Ernest de Rasborg, zvolen 1278, zabit od Litevců společně s 71 řádovými bratry.
17. Konrád de Feuchtwangen, zvolen 1279, později velmistr Řádu německých rytířů
18. Vilém de Sehnsberg, zvolen 1281, zavražděný od Žmudínů
19. Konrád de Herzogstein, zvolen 1287
20. Boltho de Hohenbach, zvolen 1289
21. Jindřich de Dumpeshagen, zvolen 1294
22. Brunon. zvolen 1296
23. Gotfryd, zvolen 1298
24. Konrád de Joke, zvolen 1307
25. Eberhard de Monheim, zvolen 1327
26. Burchard de Dreyleven, zvolen 1341
27. Godwinus de Ercke, zvolen 1347
28. Arnold de Wittinghoven, zvolen 1360
29. Vilém de Frimersen
30. Lobbe de Vlsen
31. Waldemar de Bruggenei, zvolen 1396
32. Konrád vo Wittinghoven, zvolen 1404
33. Dytrych Fucke, zvolen 1414
34. Sifert Lander de Spanheim, zvolen 1418
35. Zyese de Reutenburg (Rutenberch), zvolen 1428
36. Franko de Kersdorf, zvolen 1437
37. Jindřich de Bokenode, zvolen 1439
38. Heidenryk de Auerberg, zvolen 1442
39. Jan Osthofen de Mengeden, zvolen 1456
40. Jan de Waldhausen, zvolen 1475, z úřadu byl sesazen a zemřel ve vězení
41. Bernard de Burg, zvolen 1477, úřadu zbaven papežem
42. Jan de Loringhaven, zvolen 1477
43. Walter de Pletenberg, zvolen 1495, vykoupil Řád livonských rytířů z pod nadvlády Řádu německých rytířů.
44. Herman de Brugenei (Hasenkampf), zvolen 1535
45. Jan de Rucke, zvolen 1549
46. Jindřich de Galen, zvolen 1551, zbaven úřadu za uvěznění rižského biskupa
47. Vilém de Fuerstenberg, zvolen 1557, zemřel ve vězení
48. Gotard Ketler, zvolen 1559, polský král Zikmud Augusta ho jmenoval prvním kuronským a žmuďským knížetem.

Poznámka: jména jsou uvedena tak, jak se vyskytují v knize, i když z dnešního pohledu by přepis měl být jiný.