Seznam venkovských mistrů Řádu německých rytířů, Series Magistrorum Prussiae Provincialium

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Kapitoly z historie, osobnosti , Zdroj: z Bratkowa Jaslaw: Grunvald, Poznaň-Praha 1910, Vydáno dne: 31. 01. 2000In: z Bratkowa Jaslaw: Grunvald, Poznaň-Praha 1910

1. Herman Balk, přijatý Konrádem Mazowieckim 1230
2. Popo de Osterna, pozdější velmistr řádu, zvolen 1239
3. Jindřich de Weide, zvolen 1246
4. Ludvík de Queden, zvolen 1250
5. Gerhard de Herzberg, zvolen 1254, složil svůj úřad
6. Hartman de Gruenebach, zvolen 1256
7. Jindřich de Richtenberg (Reichenberg), zvolen 1259
8. Ludvík de Baldersheim, zvolen 1265
9. Theodor de Gadersleben, zvolen 1271
10. Konrád de Tierberg, starší, zvolen 1274
11. Konrád de Feuchtwangen, pozdější velmistr řádu, zvolen 1279
12. Mangold de Sternberg (Steinbach), zvolen 1280
13. Konrád de Tierberg, mladší, zvolen 1283
14. Mainhard de Querfurt, zvolen 1288
15. Ludvík de Schippen (Schillfing), zvolen 1289
16. Helwig de Goldbach, zvolen 1300
17. Konrád Sack, zbudoval zámek v Golubiu, zvolen 1301
18. Jindřich de Ploczke, později velký komtur, zvolen 1307