Historický kostým - V.,

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Kostýmy, obrazové přílohy , Vydáno dne: 06. 06. 1999Tentokrát je ukázka módy ryze středověká, i když poněkud naivně pojatá. Původním záměrem autora této barevné litografie z druhé poloviny minulého století totiž v první řadě zřejmě nebylo divákovi poskytnout detailní popis historického kostýmu, ale spíše ho pobavit. Tomu odpovídá i zidealizovaná podoba zobrazených panovníků. Protože se k obrázku nedochovala popiska, lze navíc jen velmi těžko podle některých atributů určit, koho měl výtvarník na mysli. Z elektronické reprodukce, bohužel, není patrné, že obrázek je v podstatě koláž. Některé části (zbraně, koruny, části oděvů) totiž původně byly vytištěny zvlášť. Z archu se musely vystříhnout a posléze nalepit na bílá místa na pozadí s figurami v prvním plánu a turnajem v druhém.