Kafkův oddémonizovaný Zikmund, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 10. 04. 1998Dříve démonizované postavě Zikmunda Lucemburského je věnována kniha žijícího klasika české mediavelistiky Františka Kavky Poslední Lucemburk na českém trůně s podtitulem Králem uprostřed revoluce, kterou počátkem tohoto roku v edici Kolumbus vydalo nakladatelství Mladá fronta. Nepřináší senzační odhalení v pravém slova smyslu, ale na základě seriózních informací poskytuje nezaujatý obraz v minulosti možná až příliš často odsuzovaného českého krále.

Kniha je řazena chronologicky podle jednotlivých etap vývoje událostí od smrti Václava IV., přes Zikmundův nástup na český trůn, jeho boje o udržení moci až po královo úmrtí a končí dovětkem o problémech nástupnictví. Neomezuje se pouze na Zikmundovu biografii, ale postavu krále důsledně zasazuje do širšího kontextu, zejména v rámci zemí Koruny české. Zatímco značná část publikacích věnovaných tomuto období se soustřeďuje zejména na samotné Čechy, případně Moravu, Kavka neopomíjí ani další území, která pod Zikmundovu vládu tehdy spadala.

Text na vysoké odborné úrovni, která u literatury určené širší veřejnosti začíná být vzácností, a přitom nepostrádá čtivost. Živost umocňují černobílé fotografie v textu, z nichž určitě zaujme například snímek Zikmundova meče dnes uloženého v britském Yorku, i barevná obrazová příloha. Pro lepší orientaci v událostech slouží chronologický přehled a samozřejmostí je i rejstřík osob. Obvykle na prostor náročný odkazový aparát a seznam literatury a pramenů je zde nahrazen stručnou ale pro daný účel vcelku vyhovující bibliografickou poznámkou. Větší rozsah by totiž zvedl cenu publikace, která činí dnes již celkem rozumných 189 korun.