Encyklopedie nejmodřejší krve, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 21. 01. 2002

Na společenském žebříčku šlechty knížata stála a někde ještě stojí na stupních nejvyšších. Těm, která od 17. do 20. století u nás vlastnila majetek, je věnována Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české autorů J. Županiče, M. Fialy a F. Stellnera, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Skřivan. Formálně je označení encyklopedie asi na místě, i když abecedně řazených hesel jsem napočítal relativně málo (54) a některá svým rozsahem až 15-ti stránek se z tohoto pojmu trochu vymykají.

Na společenském žebříčku šlechty knížata stála a někde ještě stojí na stupních nejvyšších. Těm, která od 17. do 20. století u nás vlastnila majetek, je věnována Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české autorů J. Županiče, M. Fialy a F. Stellnera, kterou v loňském roce vydalo nakladatelství Skřivan. Formálně je označení encyklopedie asi na místě, i když abecedně řazených hesel jsem napočítal relativně málo (54) a některá svým rozsahem až 15-ti stránek se z tohoto pojmu trochu vymykají.

Jakkoliv bývá zvykem úvody přeskakovat, v tomto případě je dobré učinit vyjímku, protože i zde se nacházejí obecná fakta o knížecích titulech v Evropě se zvláštním zřetelem k českým zemím a vysvětlení některých pojmů. Každé z hesel obsahuje původ rodiny, její stručnou historii s uvedením vedlejších linií a s uvedením jmen a případně i zásluh nejvýznamnějších členů. Tam, kde je to možné, byla posloupnost dotažena prakticky do současnosti, takže se dozvíte, jak prozaická zaměstnání dnes zastávají potomci velmožů, a to nejen v České republice. Nenajdete zde pouze příslušníky habsburského a habsbursko-lotrinského domu, kteří by vydali na encyklopedii vlastní.

Texty doplňují černobílé portréty význačných představitelů rodů, popřípadě fotografie jejich sídel. Příloha obsahuje barevná zobrazení erbů. Jistou zvláštností u podobné literatury zatím je uvedení internetových stránek v seznamu literatury. Zde jsou zatím dvě a zřejmě se tento zdroj informací bude i v historiografických pracích objevovat častěji. Nakladatelství Skřivana asi čtenářům nebude neznámé. Orientuje se na širší veřejnost a vydává například časopis Historický obzor. Na svém kontě má několik knih od historiků z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také pomůcky pro maturanty v humanitních oborech.