Zapomenuté hrady na Moravě III., Brníčko, Hoštejn

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Vydáno dne: 11. 12. 2000Naše putování po málo známých hradech na severu Moravy pokračovalo se střídavými úspěchy. Nenašli jsme totiž Huzovou, která byla v plánu... Chuť jsme si jeli spravit na hrad BRNÍČKO. Hrad leží na kopci nad stejnojmennou obcí, ale tento název není v těchto končinách příliš vzácný, takže byste mohli klidně přijet do jiného Brníčka... To se nám naštěstí nestalo. Dodejme, že toto Brníčko je severovýchodně od Zábřehu v okrese Šumperk. Zastavili jsme přímo pod kopcem a vydali se po červené značce na hrad, který není z obce vidět. Nevšimli jsme si odbočky turistické značky doprava, takže jsme si trochu zašli, ale proč se neprojít v mokré vysoké trávě, když je ta možnost?! Za chvíli se nám již ukázal hrad v celé své nádheře. Na rozdíl od předchozích objektů je tento velmi dobře zachován. Hradní areál je sice zbaven vegetace, ale postupně zase zarůstá. Historie hradu začíná koncem XIV. století a končí vpádem uherských vojsk Matyáše Korvína.

Jedná se o typ hradu s plášťovou zdí. Na jižní, východní a severní straně byl chráněn parkánem, trojdílný hradní palác stával v západní části. Zachovány zbytky příkopu, klenba brány a poměrně vysoké části palácových zdí.

Brníčko - ruina hradního paláce
Brníčko - ruina hradního paláce

Brníčko - detail části hradního paláce
Brníčko - detail části hradního paláce

Brníčko - celkový pohled na hrad
Brníčko - celkový pohled na hrad

Brníčko - další ruiny obytných částí paláce
Brníčko - další ruiny obytných částí paláce

Pokračováním v cestě dál na západ jsme se dostali na další ruinu hradu jménem HOŠTEJN. Zaparkovali jsme opět asi 500 metrů od hradu, na který jsme se dostali stoupáním do poměrně prudkého kopce kolem kostela. Ani přístup z vlakové stanice by netrval příliš dlouho, ostatně hrad samotný se nachází netypicky na zcela holém návrší, a tak ačkoliv z něj zbyla jen malá část zdiva, je dobře viditelný i z dálky. Hrad měl smutnou minulost, neboť zde sídlili loupeživé roty, které drancovaly okolí. Ať již to byl Heřman z Hoštejna koncem XIII. století nebo počátkem XVI. století další výtečníci. Tehdy učinil již poluspustlému loupežnickému životu na hradě konec Arkleb z Boskovic, který hrad dobyl. Loupežníci zde sídlili celých šest let, ačkoliv hrad patřil Ladislavu z Boskovic.

Na východní straně ostrohu zachována soustava příkopů a valů. V nejzápápadnějším cípu oválného hradiště jediný nadzemní zbytek zdi paláce, pod ním patrný sklep (?). Na kopci vybudován památník po první světové válce, dnes s informací o historii hradu a vsi.

Hoštejn - pohled ze západu
Hoštejn - pohled ze západu

Hoštejn - pohled ze severu
Hoštejn - pohled ze severu