Zapomenuté hrady na Moravě IV., Přerovec, Šternek, Medlice

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Architektura, Zdroj: Poznámka redakce: zde uváděný hrad Přerovec nebyl nalezen, j, Vydáno dne: 08. 08. 2001Zima příliš nepřála výletům po hradech, ze kterých zbyly jen terénní nerovnosti nebo případně i kousek zdiva. Přesto jsme si našli chvilku a rozjeli se na dva hrady poblíž vodní nádrže Slezská harta.

První zastávka byla u hradu Přerovce, který však bývá označován i za tvrz. Bylo velmi těžké nalézt jeho polohu, protože se prakticky nedochovaly žádné jednoznačné stopy po hradu v terénu. Díky mapám a tištěným průvodcům jsme ho nakonec lokalizovali nad strmým srázem poblíž stejnojmenné obce na pravém břehu zdejšího potůčku v místě, kde podtékal silnici. Historie o něm skoro mlčí, je jen zmiňován počátkem XVI. století.

Přerovec - bez komentáře
Přerovec - bez komentáře

Další byl hrad Šternek. Podle jeho jména se usuzuje, že patřil pánům ze Šternberka. Do dnešních dnů se však nedochovalo prakticky nic. Sice jsme již neváhali jako u Přerovce o místě jeho polohy. Přesto byl celý hradní areál velmi špatně čitelný. Narazili jsme na zbytky zdiva, které byly poměrně dost vzdálené (cca 100m) pravděpodobnému jádru hradu. Možná se jednalo o předsunté opevnění nebo zbytky předhradí. Hrad stával na ostrožně ze dvou stran obklopený hlubokým srázem nad říčkou. Historie hradu byla poměrně krátká, mohla trvat jen pár desítek let. Definitivní konec mu udělala stavba silnice Opava-Olomouc v letech 1775-1777.

Šternek - zbytek předhradí
Šternek - zbytek předhradí

Šternek - zbytky a nerovnosti terénu
Šternek - zbytky a nerovnosti terénu

Podobný osud jako Šternek potkal i poslední hrad naší výpravy Medlice. Stával v místě, kde se řeka Moravice rozšiřuje a mění v přehradu Kružberk. Počátky hradu padají hluboko do XIII. století, vystřídali se na něm Šternberkové a páni z Kravař, jeho zničení je spjato s válečnými událostmi konce XVI. století. Definitivní tečku jeho existence udělal zmiňovaná stavba silnice. Zajímavostí je, že hrad Medlice se nacházel poblíž středověké vsi, která však byla v tomto století vysídlena a zbořena. Dnes v zarostlém prostředí najdete množství zbytků základových zdí, terénní nerovnosti podél bývalé cesty až se dostanete k základům bývalého kostela nad nímž se tyčí nevelký kopec, který dříve nesl hrad. Z něho se příliš nedochovalo, i když se nám podařilo najít asi největší zbytek zdiva celé výpravy, tedy asi 3x1 metr. Jednalo se pravděpodobně o zbytek hradby. Hradní areál postupně zarůstá, přesto je díky své dominantní poloze dobře znatelný.

Medlice - hradní areál
Medlice - hradní areál

Medlice - zbytek hradby
Medlice - zbytek hradby

Medlice - hradní areál
Medlice - hradní areál

Medlice - hradní kopec z jihu
Medlice - hradní kopec z jihu