Stručně o dějinách šermu, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 08. 08. 2001Není mnoho českých knih, které by se zabývaly historickým šermem, ale o to víc jsou vyhledávány členy SHŠ. Na počátku roku mezi ně přibyla Stručná historie šermu od Jiřího Vincence, kterou v edici Militaria v omezeném nákladu 300 kusů vydalo nakladatelství Elka Press. Útlá kniha,jak sám název napovídá, ve stručnosti seznamuje čtenáře dějinami šermu od starověku prakticky až po současnost.

Po obecném úvodu jsou kapitoly dále řazeny chronologicky, takže na prvním místě jsou zmíněny útržkovité zprávy ze staré Indie a z Egypta. Následuje starověká Sparta a dále kapitola věnovaná Římu. Zde mě překvapil nezvykle vysoký údaj o počtech římských vojáků v legii (autor uvádí 6-10 tisíc). Následuje přelom v podobě prosazení válečnického umění Vikingů a přechod do středověku. Zvláštní kapitoly jsou věnovány rytířským turnajům a božím soudům. Logicky pak navazuje krátký popis jednotlivých šermířských škol, z nichž největší prostor je věnován německé škole a bratrstvům šermířů. Zvláštní pozornost je věnována šermu v Čechách. I když jsme zřejmě neměli nic, co by se dalo nazvat "českou školou", přesto je zajímavá třeba informace, že stavovská šermírna byla v činnosti od roku 1657 až do začátku 1. světové války. Další kapitoly už stručně pojednávají o současnosti, ale některé údaje třeba o tom, které země dneska patří k evropské špičce, by mohly zajímat i "historické šermíře".

Značnou část knihy, téměř polovinu, tvoří rozsáhlý přehled literatury k tématu. Měl by obsahovat asi tisíc titulů, za což neručím, protože v mém exempláři byly dvě strany nepotištěné. Řazení titulů je poněkud netradiční - podle jazyků a dále podle roku vydání. Po překonání prvního nezvyku zjistíte, že to je praktické. Jiná otázka je, kde zmíněné tituly sehnat.

Už kvůli seznamu literatury kniha za investici 139 korun stojí. Ostatní informace mi byly povědomé z již dříve vydaných knih a ze zaniklého Zpravodaje (viz Requiem za časopis v sekci Archiv). Tady jsou ale pěkně pohromadě a zvláště pro začínající šermíře by měly být čtivem takřka povinným.