Husitství, Právě vychází…

Autor: Trouble <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 11. 12. 2000... pro Boha nebo proti Bohu?

napsal Roman Krejčí

Během měsíce listopadu roku 2000 se začne distribuovat nová kniha o husitské době. Dokazuje, že zdánlivě omšelé a mnohokrát diskutované období může stále přinášet něco nového. Byly napsány stovky knih ať už nekriticky pochvalných či snad záměrně hanících husity, ale podle autora nové knihy trochu chybí pohled zevnitř celého problému. Co se tím rozumí? Vzpomínáme si na teze o něčí snaze po rovnostářství, života bez králů, prvního komunismu nebo o válce proti Německu, vzpouře chudých... Ale bohužel se často zapomíná, co bylo skutečnou příčinou všeho dění na počátku XV. století - byla to krize církve! To je uhelný kámen celého problému husitství a podle autora nové knihy je třeba právě vyjít z této skutečnosti, tedy jaksi zevnitř problému. Problém tedy nevidí v nerovnoprávnosti života "trojího lidu", jak bývalo mnohdy vzpomínáno.

Celé husitství je tak položeno do roviny církevního reformátorství, které je v knize nastíněno od poloviny prvního tisíciletí až po rok 1620. Kniha dále nabízí velmi podrobnou časovou kroniku prakticky celého XV. století v Čechách. Doplněna je o rozsáhlý jmenný rejstřík se základními údaji o jednotlivých osobách či městech, několika fotografiemi hradů a obrázků ozbrojenců či odívání té doby. Což spolu s kapitolami o jednotlivých náboženských proudech dodává knize ideální encyklopedicko-studijní formu.

Kniha je určena širší laické veřejnosti, případně jako doplňkový studijní materiál.

1.vydání, vydal Josef Tůma, vydavatelství, nakladatelství a tisk, 66442 Modřice, Krakovská 44
E-mail: tisktuma@sky.cz
ISBN 80-902565-5-4
242 stran, cena 155 Kč u Vašeho knihkupce nebo přímo u vydavatele, kde cena 155 Kč zahrnuje i poštovné