Hledání předků, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 18. 05. 2001Vedle heraldiky a možná numismatiky jsou ostatní pomocné vědy historické tak trochu popelkami . Tuto mezeru částečně vyplňuje kniha Kristoslava Řičaře Občanská genealogie, kterou vydalo nakladatelství Ivo Železný (Praha, 2000). Kniha je určena všem, kteří se rozhodnou putovat dějinami svého rodu proti proudu času, ale spoustu užitečných informací v ní najde každý, kdo se z jakéhokoliv důvodu chystá navštívit archiv nebo jenom v pozůstalosti nalezne zajímavé dokumenty.

Většinou bývá genealogie (česky rodopis) podvědomě spojována jen s panovnickými či šlechtickými rody. To jsou ale pouze její dva směry, třetím je právě genealogie občanská zkoumající život obyčejných lidí, jakými byli předci většiny z nás. I když se možná bude "všední" život zdát nezajímavý, není tomu tak, neboť i obyčejní lidé prožívali v dějinách dobrodružství stejně poutavá jako třeba státníci či slavní vojevůdci. Pravě Řičařova kniha umožňuje každému čtenáři tuto část historie odhalit.

I když je kniha vázána v tvrdých deskách, ze všeho nejvíc připomíná skripta. Je psána přehledně, jasným jazykem, s cílem co nejefektivněji seznámit čtenáře s metodikou práce genealoga. Obsahuje návod jak, kde a co najít, na jakou instituci se obrátit a jak se neztratit v džungli archiválií. Učí rodopisce-začátečníka orientovat se v dobových dokumentech a vysvětluje mu význam odborných termínů i reálií dávno zaniklých. Seznamuje ho s matrikami, s různými druhy kronik, se soupisy majetku, se státní správou i s právními normami. Dává také velmi podrobný návod, jak systematicky postupovat při sestavování vlastního rodokmenu a radí, co dělat, když se dostanete do slepé uličky. Vše je pro větší názornost navíc doloženo konkrétními příklady z vlastního autorova rodokmenu.

Podstatnou část publikace tvoří přílohy, jako například slovník vybraných latinských a německých výrazů, terminologický slovník, přehled zkratek nebo metrologická soustava z počátku 17. století. Nemusíte být zrovna genealog, abyste ocenili seznam státních archivů s adresami nebo bohatý přehled doporučené pomocné literatury k tématu. Pro práci v terénu pak jsou určeny předtištěné předlohy rodinných anketních lístků či formuláře pro výpis z matrik.

Souhrn základních informací pro začínající genealogy se mi zdá vyčerpávající a po prostudování knihy může prakticky kdokoliv vyrazit do archivů a dohledat si své praprapradědy. I když osobně se na to teď hned právě nechystám, částku 299 korun považuji za rozumně vynaložené peníze do informací, které využiji i v jiných oblastech, než je genealogie.