Křižácká Historia Bohemica, recenze

Autor: Wolfram <(at)>, Téma: Recenze, Vydáno dne: 21. 05. 1999V řadě kronik vydaných před lety nakladatelstvím Svoboda mi chyběla Historia Bohemica od Eneáše Silvia Picollominiho (pozdějšího papeže Pia II.), která je jakousi katolickou protiváhou k dílům českých autorů sympatizujících s husitstvím. Mezeru trvající 60 let loni zaplnilo nakladatelství Koniasch Latin Press velmi zdařilým, pro laika až nadstandardně vybaveným, vydáním tohoto díla.

Kniha obsahuje nejen velmi čtivý český překlad kroniky od Dany Martínkové, Aleny Hadravové a Jiřího Matla, ale paralelně s ním je možné sledovat i latinský originál doplněný četnými edičními poznámkami. Úvodní slovo, které obsahuje základní údaje o autorovi díla a jeho vztahu k Čechám, napsal přední český historik František Šmahel. Ačkoliv mám nešvar úvody přeskakovat, zde přečtení doporučuji, protože to je pro pochopení dalšího textu velmi užitečné. Ediční poznámka ale potěší asi jen omezenější počet lidí, kteří se věnují přímo latinskému jazyku. Úvodní statě jsou v knize v plném znění i v anglické verzi. Jmenný rejstřík pak je samozřejmostí.

Dílo Eneáše Silvia, jak už napsal autor úvodu, se dá číst v podstatě jakkoliv – v posteli před spaním nebo u psacího stolu s tužkou v ruce. Je psáno velmi živě a svědčí o literárních vlohách i zkušenostech vzdělaného pisatele. Kniha sice začíná založením českého státu (praotec Čech musel údajně uprchnout z pravlasti, protože byl stíhán za vraždu), ale v první části je víceméně kompilací starších pramenů a její cena spočívá zejména v úseku, kde Eneáš Silvius popisuje dobu, v níž žil a mohl pozorovat dění v Čechách (končí smrtí krále Ladislava).

Vyprávění asi nenadchne příznivce strany podobojí, protože o husitech mnoho pěkného nenapsal, což je vcelku pochopitelné u horlivého stoupence katolicismu, který měl k dispozici svědectví pocházející většinou z podobně orientovaných kruhů. K textu je tudíž třeba přistupovat značně kriticky. Nejvíce pravdy se podle Šmahela nachází v poslední části textu, kde se pisatel opírá hlavně o své vlastní zkušenosti.

Kronika vyšla jako první publikace z edice Fontes rerrum Regni Bohemiae, takže časem se jistě dočkáme i dalších podobně zdařilých děl. Cena něco přes 400 korun by neměla vzhledem ke kvalitě odradit, otázkou ale je, zda se dostane na všechny zájemce, protože kniha vyšla pouze v 1000 exemplářích.